Holy of Holies
...
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

Wees heilig!

 

 

Wees heilig!

 

God te midden van zijn volk

Een van de kernbegrippen in het boek Leviticus is: heiligheid. En de lat ligt hoog! God zegt heel simpel tegen Israël: 'Wees heilig, want ik ben heilig' (11:44-45; 19:2; 20:26). Dit is een opdracht om daadwerkelijk op een goede manier te leven. Om ervoor te zorgen dat Israël weet hoe het die opdracht kan vervullen, geeft God zijn regels en voorschriften. De regels in Leviticus zijn dus niet alleen nauw verbonden met Gods heiligheid, maar ook met Israëls welzijn.

Israël moet een heilig volk zijn, dat wil zeggen: een volk dat aan God is gewijd. Een heilig volk voor een heilige God, een volk dat anders is voor een God die anders is. Door hun levensstijl moeten de Israëlieten laten zien dat ze het 'eigendom' zijn van de God die hen uit Egypte heeft bevrijd, en door de woestijn met hen mee is getrokken naar het beloofde land. Hij verscheen volgens het boek Exodus in de vorm van een vuur- en wolkkolom, en woonde te midden van zijn volk in de ontmoetingstent, die ook wel de tabernakel wordt genoemd.

Gods ontwerp

Letterlijk betekent tabernakel: tentwoning. Het woord zegt al wat het is: Gods huis in de vorm van een tent. Deze tent werd opgebouwd in het tentenkamp van de Israëlieten. Aan alle vier de zijden van de tabernakel waren drie stammen van Israël gelegerd. In de tentwoning stonden diverse voorwerpen die nodig waren voor de dienst aan God. Volgens het boek Exodus liet God zelf aan Mozes het ontwerp zien van de tabernakel en de voorwerpen die daarin moesten komen (Ex. 25:9). Misschien wel het allerbelangrijkste voorwerp in deze tent was de 'ark', een kist met de stenen platen met de tekst van de tien geboden. Toen de Israëlieten de tabernakel en alle voorwerpen volgens de voorschriften hadden gemaakt, nam God zijn intrek in dit heiligdom (Ex. 40:34-38).

De tabernakel (of: ontmoetingstent)

 • Grootte: de omheining met daarbinnen de tent is 50 bij 100 el (ca. 22,5 bij 45 meter). De tabernakel zelf is 30 el lang (ca. 13,5 meter), 10 el breed  (ca. 4,5 meter) en ook 10 el hoog. Vier kleden over elkaar vormen het dak.
 • Plaats: te midden van de Israëlieten.
 • Functie: het complex vormt Israëls religieuze centrum. In de tent woont God.

Brandofferaltaar

 
 • Grootte: 5 bij 5 el (ca. 2,25 bij 2,25 meter), 3 el (ca. 1,35 meter) hoog.
 • Plaats: binnen de omheining, in de ruimte voor de tabernakel.
 • Functie: hierop worden de offerdieren verbrand.

Wasbekken

 • Grootte: weten we niet.
 • Plaats: in de ruimte tussen het brandofferaltaar en de tabernakel.
 • Functie: hier moeten de priesters hun handen en voeten wassen voordat ze het heilige mogen binnengaan of een offer mogen brengen.

Reukofferaltaar

 
 • Grootte: 1 bij 1 el (ca. 45 bij 45 cm), 2 el (ca. 90 cm) hoog.
 • Plaats: in het heilige, in de tabernakel.
 • Functie: hierop wordt een lekker ruikend mengsel, waarin onder andere. wierook zit, als offer aan God gebracht.

Tafel met het toonbrood

 • Grootte: 2 el (ca. 90 cm) lang, 1 el (ca. 45 cm) breed, 1,5 el (bijna 70 cm) hoog.
 • Plaats: in het heilige, tegenover de lampenstandaard.
 • Functie: op de tafel staan schotels, schalen, kannen en kommen. Ook liggen er twaalf toonbroden op: offerbrood, één voor elke stam.

Zevenarmige lampenstandaard

 • Grootte: onduidelijk, het gewicht is waarschijnlijk zo'n 35 kilo ('een talent zuiver goud', Ex. 25:39).
 • Plaats: in het heilige, tegenover de tafel.
 • Functie: verlichten van het heilige in de nacht. Het mag nooit donker zijn in Gods huis.

Ark

 • Grootte: 2,5 el (ca.1,1 meter) lang, 1,5 el (bijna 70 cm) breed en ook 1,5 el hoog.
 • Plaats: in het allerheiligste.
 • Functie: bevat de stenen platen met de tien geboden. De verzoeningsplaat ligt hier bovenop.

Borsttas

 • Grootte: onbekend, waarschijnlijk vierkant van vorm.
 • Plaats: op het bovenkleed van de priester.
 • Functie: bevat de orakelstenen. Versierd met twaalf edelstenen, waarop de namen van Israëls stammen waren gegraveerd. De priester brengt op die manier heel Israël voor God wanneer hij het heilige binnentreedt (Ex. 28:29).

www.jongerenbijbel.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl