Holy of Holies
...
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 
 
 
Heilige der Heiligen
 
Begrip in de joodse religieuze traditie. Belangrijkste plek in tabernakel en later tempel.
 

Van het begrip is voor het eerst sprake in hoofdstuk 26 van bijbelboek Exodus. De plek mocht alleen door de hogepriester bezocht worden. Dat gebeurde elk jaar één keer, op Grote Verzoendag. Hij moest het bloed der verzoening op de ark des verbonds sprenkelen. Het kon bereikt worden via de ‘Voorhof’ en het ‘Heilige’, beide afgescheiden door een gordijn, het ‘voorhangsel’.

 

Het Heilige der Heiligen was ook de plek waar God woonde. Tegen Mozes zei God dat de te vervaardigen Tabernakel een spiegel van zijn eigen huis was.

 

In de ruimte stonden twee indrukwekkende cherubs, houten beelden, vermoedelijk van engelen. Ze waren circa 5 meter hoog (10 el; een el is ongeveer een halve meter). Hun vleugels waren circa 2,5 meter breed.

 

Volgens de joodse heilige geschriften werd onder de cherubs de ark des verbonds bewaard. In de tabernakel stonden de voeten van de cherubs op het ‘verzoendeksel’ van de ark.

 

In Ethiopië hebben kerken nog altijd een heilig kubusvormig deel, dat het ‘allerheiligste’ wordt genoemd. Dit deel is alleen toegankelijk voor de priester.

 

Niet te verwarren met het ‘allerheiligste’ waarmee in het christendom de hostie wordt bedoeld.

http://www.vecip.com

Reacties

 

 

 

 

Model van het tabernakel met aan de achterzijde het Heilige der Heiligen.

 

 

Het Heilige der Heiligen

 

Het Heilige der Heiligen is in de Hebreeuwse Bijbel de plaats waar de Ark van het Verbond was geplaatst in de Tabernakel. Later, in de Joodse Tempel, was ook een Heilige der Heiligen waar eveneens de Ark werd geplaatst. De woonplaats van God in de hemel wordt ook het Heilige der Heiligen genoemd. Volgens de geschiedenis zei God tegen Mozes, toen hij de bouwplannen voor de tabernakel bekend maakte, dat dit een soort 'schaduwbeeld of afspiegeling' beschreef van zijn eigenlijke woonplaats in de hemel.

Het Heilige der Heiligen, kubusvormig en afgescheiden door een gordijn of voorhang van de rest van de tabernakel/tempel mocht slechts een keer per jaar bezocht worden door de hogepriester die dan het zoenoffer voor de zonden van het volk van Israël bracht.

In de Ethiopische kerken is in het centrum een kubusvormig allerheiligste, dat alleen door de priester mag worden betreden. Dit is een voortzetting van het Heilige der heiligen in de Joodse tempel.

 

De benaming Heilige der Heiligen is ontstaan door letterlijke vertaling uit het Hebreeuws. Een betere vertaling is: Allerheiligste.In het christendom heeft Christus symbolisch de voorhang verwijderd door zijn zoenoffer aan het kruis zodat iedereen volgens deze visie toegang krijgt tot het Heilige der Heiligen en tot God kan naderen. De evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas melden dat, op het moment van het sterven van Jezus aan het kruis, het voorhangsel van de tempel scheurde. Dit is bijzonder, omdat het voorhangsel iets heiligs was en zeker niet door mensen doorgescheurd zou worden. Mattheus en Marcus schrijven zelfs dat het voorhangsel van boven tot onder scheurde, wat zou kunnen wijzen op Goddelijk ingrijpen. Door het sterven van Jezus werd het Heilige der Heiligen voor de mens toegankelijk.

Bron:  Wikipedia

 

Plattegrond van het tabernakel met links het Heilige der Heiligen

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl